Statystyki zgłoszeń wg klubu
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
25mSerie na czasDz.7-latLista zgłoszeń......... 25mSerie na czasDz.7-latLista zgłoszeń.........
50mSerie na czasDz.8-latLista zgłoszeń......... 50mSerie na czasDz.8-latLista zgłoszeń.........
 
grzbietowygrzbietowy
25mSerie na czasDz.7-latLista zgłoszeń......... 25mSerie na czasDz.7-latLista zgłoszeń.........
50mSerie na czas8 - 9Lista zgłoszeń......... 50mSerie na czas8 - 9Lista zgłoszeń.........
 
klasycznyklasyczny
25mSerie na czasDz.8-latLista zgłoszeń......... 25mSerie na czasDz.8-latLista zgłoszeń.........
50mSerie na czasDz.9-latLista zgłoszeń......... 50mSerie na czasDz.9-latLista zgłoszeń.........
 
motylkowymotylkowy
25mSerie na czasDz.9-latLista zgłoszeń......... 25mSerie na czasDz.9-latLista zgłoszeń.........
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 25mSerie na czas- 8Lista zgłoszeń......... 4 x 25mSerie na czas- 8Lista zgłoszeń.........
 
Inne konkurencje
17.Mieszane8 x 25m dowolnySerie na czas10:009 lat i młodsiLista zgłoszeń.........
Statystyki zgłoszeń wg klubu
 
1 - III runda - 21-10-2017 - 10:00
1.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas10:008 - 9 latLista zgłoszeń.........
2.Chłopców50m grzbietowySerie na czas10:008 - 9 latLista zgłoszeń.........
3.Dziewcząt25m grzbietowySerie na czas10:00Dzieci 7-lat i młodszeLista zgłoszeń.........
4.Chłopców25m grzbietowySerie na czas10:00Dzieci 7-lat i młodszeLista zgłoszeń.........
1.Dziewcząt50m grzbietowyCeremonia medalowa10:008 - 9 lat
2.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa10:008 - 9 lat
5.Dziewcząt25m klasycznySerie na czas10:00Dzieci 8-latLista zgłoszeń.........
6.Chłopców25m klasycznySerie na czas10:00Dzieci 8-latLista zgłoszeń.........
3.Dziewcząt25m grzbietowyCeremonia medalowa10:00Dzieci 7-lat i młodsze
4.Chłopców25m grzbietowyCeremonia medalowa10:00Dzieci 7-lat i młodsze
7.Dziewcząt25m motylkowySerie na czas10:00Dzieci 9-latLista zgłoszeń.........
8.Chłopców25m motylkowySerie na czas10:00Dzieci 9-latLista zgłoszeń.........
5.Dziewcząt25m klasycznyCeremonia medalowa10:00Dzieci 8-lat
6.Chłopców25m klasycznyCeremonia medalowa10:00Dzieci 8-lat
9.Dziewcząt25m dowolnySerie na czas10:00Dzieci 7-lat i młodszeLista zgłoszeń.........
10.Chłopców25m dowolnySerie na czas10:00Dzieci 7-lat i młodszeLista zgłoszeń.........
7.Dziewcząt25m motylkowyCeremonia medalowa10:00Dzieci 9-lat
8.Chłopców25m motylkowyCeremonia medalowa10:00Dzieci 9-lat
11.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas10:00Dzieci 8-latLista zgłoszeń.........
12.Chłopców50m dowolnySerie na czas10:00Dzieci 8-latLista zgłoszeń.........
9.Dziewcząt25m dowolnyCeremonia medalowa10:00Dzieci 7-lat i młodsze
10.Chłopców25m dowolnyCeremonia medalowa10:00Dzieci 7-lat i młodsze
13.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas10:00Dzieci 9-latLista zgłoszeń.........
14.Chłopców50m klasycznySerie na czas10:00Dzieci 9-latLista zgłoszeń.........
11.Dziewcząt50m dowolnyCeremonia medalowa10:00Dzieci 8-lat
12.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa10:00Dzieci 8-lat
15.Dziewcząt4 x 25m dowolnySerie na czas10:008 lat i młodsiLista zgłoszeń.........
16.Chłopców4 x 25m dowolnySerie na czas10:008 lat i młodsiLista zgłoszeń.........
13.Dziewcząt50m klasycznyCeremonia medalowa10:00Dzieci 9-lat
14.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa10:00Dzieci 9-lat
17.Mieszane8 x 25m dowolnySerie na czas10:009 lat i młodsiLista zgłoszeń.........
15.Dziewcząt4 x 25m dowolnyCeremonia medalowa10:008 lat i młodsi
16.Chłopców4 x 25m dowolnyCeremonia medalowa10:008 lat i młodsi
17.Mieszane8 x 25m dowolnyCeremonia medalowa10:009 lat i młodsi