MężczyznKobiet
dowolnydowolny
100mSerie na czas13.................. 100mSerie na czas13..................
400mSerie na czas13.................. 400mSerie na czas13..................
 
grzbietowygrzbietowy
100mSerie na czas13.................. 100mSerie na czas13..................
200mSerie na czas13.................. 200mSerie na czas13..................
 
klasycznyklasyczny
100mSerie na czas13.................. 100mSerie na czas13..................
200mSerie na czas13.................. 200mSerie na czas13..................
 
motylkowymotylkowy
100mSerie na czas13.................. 100mSerie na czas13..................
 
zmiennyzmienny
200mSerie na czas13.................. 200mSerie na czas13..................
 
Inne konkurencje
9.Wszystkie4 x 50m zmiennySerie na czas14:0013 lat..................
18.Wszystkie4 x 50m dowolnySerie na czas9:0013 lat..................
1 - 1 - Dzień - 09-06-2018 - 14:00
1.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas14:0013 lat..................
2.Chłopców100m motylkowySerie na czas14:0013 lat..................
3.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas14:0013 lat..................
4.Chłopców100m klasycznySerie na czas14:0013 lat..................
1.Dziewcząt100m motylkowyCeremonia medalowa14:0013 lat
2.Chłopców100m motylkowyCeremonia medalowa14:0013 lat
5.Dziewcząt200m grzbietowySerie na czas14:0013 lat..................
6.Chłopców200m grzbietowySerie na czas14:0013 lat..................
3.Dziewcząt100m klasycznyCeremonia medalowa14:0013 lat
4.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa14:0013 lat
7.Dziewcząt400m dowolnySerie na czas14:0013 lat..................
8.Chłopców400m dowolnySerie na czas14:0013 lat..................
5.Dziewcząt200m grzbietowyCeremonia medalowa14:0013 lat
6.Chłopców200m grzbietowyCeremonia medalowa14:0013 lat
9.Wszystkie4 x 50m zmiennySerie na czas14:0013 lat..................
7.Dziewcząt400m dowolnyCeremonia medalowa14:0013 lat
8.Chłopców400m dowolnyCeremonia medalowa14:0013 lat
2 - 2 - Dzień - 10-06-2018 - 9:00
9.Wszystkie4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa9:0013 lat
10.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas9:0013 lat..................
11.Chłopców100m dowolnySerie na czas9:0013 lat..................
12.Dziewcząt200m klasycznySerie na czas9:0013 lat..................
13.Chłopców200m klasycznySerie na czas9:0013 lat..................
10.Dziewcząt100m dowolnyCeremonia medalowa9:0013 lat
11.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa9:0013 lat
14.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas9:0013 lat..................
15.Chłopców100m grzbietowySerie na czas9:0013 lat..................
12.Dziewcząt200m klasycznyCeremonia medalowa9:0013 lat
13.Chłopców200m klasycznyCeremonia medalowa9:0013 lat
16.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas9:0013 lat..................
17.Chłopców200m zmiennySerie na czas9:0013 lat..................
14.Dziewcząt100m grzbietowyCeremonia medalowa9:0013 lat
15.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa9:0013 lat
18.Wszystkie4 x 50m dowolnySerie na czas9:0013 lat..................
16.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa9:0013 lat
17.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa9:0013 lat
18.Wszystkie4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa9:0013 lat
Wręczenie nagród. Zamknięcie zawodów.