Ostatnia aktualizacja 18-03-2018 11:23
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
100mSerie na czas12 - 13.................. 100mSerie na czas12 - 13..................
400mSerie na czas12 - 13.................. 400mSerie na czas12 - 13..................
 
grzbietowygrzbietowy
100mSerie na czas12 - 13.................. 100mSerie na czas12 - 13..................
200mSerie na czas12 - 13.................. 200mSerie na czas12 - 13..................
 
klasycznyklasyczny
100mSerie na czas12 - 13.................. 100mSerie na czas12 - 13..................
200mSerie na czas12 - 13.................. 200mSerie na czas12 - 13..................
 
motylkowymotylkowy
100mSerie na czas12 - 13.................. 100mSerie na czas12 - 13..................
 
zmiennyzmienny
200mSerie na czas12 - 13.................. 200mSerie na czas12 - 13..................
 
Inne konkurencje
9.Wszystkie4 x 50m zmiennySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
18.Wszystkie4 x 50m dowolnySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
1 - 1 blok - MDMM 12,13-lat - 24-03-2018 - 11:00
1.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
2.Chłopców100m motylkowySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
3.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
4.Chłopców100m klasycznySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
1.Dziewcząt100m motylkowyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
2.Chłopców100m motylkowyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
5.Dziewcząt200m grzbietowySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
6.Chłopców200m grzbietowySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
3.Dziewcząt100m klasycznyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
4.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
7.Dziewcząt400m dowolnySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
8.Chłopców400m dowolnySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
5.Dziewcząt200m grzbietowyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
6.Chłopców200m grzbietowyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
9.Wszystkie4 x 50m zmiennySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
7.Dziewcząt400m dowolnyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
8.Chłopców400m dowolnyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
2 - 2 blok - MDMM 12,13-lat - 25-03-2018 - 11:00
9.Wszystkie4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
10.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
11.Chłopców100m dowolnySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
12.Dziewcząt200m klasycznySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
13.Chłopców200m klasycznySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
10.Dziewcząt100m dowolnyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
11.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
14.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
15.Chłopców100m grzbietowySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
12.Dziewcząt200m klasycznyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
13.Chłopców200m klasycznyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
16.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
17.Chłopców200m zmiennySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
14.Dziewcząt100m grzbietowyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
15.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
18.Wszystkie4 x 50m dowolnySerie na czas11:0012 - 13 lat..................
16.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
17.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat
18.Wszystkie4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa11:0012 - 13 lat