Zarząd ŚOZP


Skład Zarządu
Prezes : Piotr Węglewicz
e-mail: pweglewicz@onet.eu
tel. 605-696996
V-ce Prezes : Grzegorz Bażant
e-mail: gbazant@poczta.onet.pl
tel. 605-696967
Sekretarz : Sławomir Długołęcki
e-mail: spd@spd.net.pl
tel. 606-812876
Członek Zarządu : Marcin Przytuła
e-mail: magmar76@op.pl
tel. 693-351121
Członek Zarządu : Paweł Błajszczak
e-mail: p.blajszczak@op.pl
tel. 505-102303
Członek Zarządu : Tomasz Żmiejko
e-mail: tomasz.zmiejko@koronaswimkielce.pl
tel. 501-162103
Członek Zarządu : Bartosz Stanecki
e-mail: . . .
tel. . . .

Komisja Rewizyjna ŚOZP


Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący : Sebastian Szweda
e-mail: SzwedaSebastian@wp.pl
tel. 603-671129
Z-ca Przewodniczącego: Jarosław Kaczmarski tel. 609-672967
Członek : Leszek Januchta
e-mail: leszekjanuchta@vp.pl
tel. 601-294525

Statut ŚOZP

Zbiór praw i obowiązków członków Związku. Określa cele i przedmiot działalności, wskazuje zasady funkcjonowania Związku.

[  Pobierz  ]