Skład Prezydium Kolegium Sędziów
Przewodnicząca: Mariola Kurant
e-mail: mariola.kurant@wp.pl
tel. 605037391
Sędzia Kl.Zw.
V-ce Przewodniczący: Wojciech Dzioba
e-mail:
Sędzia Kl.Zw.
Sekretarz PKS: Karolina Uchańska
e-mail:
Sędzia Kl. I
Członek: Tomasz Klimek
e-mail:
Sędzia Kl. I
Członek: Paulina Marzec
e-mail:
Sędzia Kl. I