Dokumenty do pobrania:

- - - - - - - - - - - - - - - -
Warunkiem przedłużenia licencji jest posiadanie statusu sędziego czynnego. Sędzia czynny powinien sędziować na zawodach przynajmniej dwa razy w roku. Jednocześnie, o ile nastąpiły zmiany, prosimy o aktualizację danych teleadresowych.
Informacji odnośnie licencji udziela kol. Mariola Kurant, e-mail: mariola.kurant@wp.pl.