Osiągnięcia - 2016r


Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m

  •   • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Szczecin


  • 5 m. 400m st.zmiennym - 4:27,39
  • 9 m. 200m st.zmiennym - 2:06,33

  • 6 m. 800m st.dowolnym - 9:14,87
  • 10 m. 1500m st.dowolnym - 17:56,61

Kat. Młodzieżowcy
  • 6 m. 800m st.dowolnym - 8:26,32
  • 7 m. 200m st.grzbietowym - 2:08,50
  • 9 m. 400m st.zmiennym - 4:39,66
  • 10 m. 400m st.dowolnym - 4:05,24

  •   •  Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Opole

Dominik Bujak
  • 2 m. 400m st.zmiennym - 4:28,92
  • 2 m. 200m st.zmiennym - 2:05,59

Kasper Kijewski
  • 3 m. 100m st.grzbietowym - 0:56,84
  • 4 m. 50m st.grzbietowym - 0:26,86
  • 4 m. 200m st.grzbietowym - 2:05,37

  •  4 m. 100m st.dowolnym - 0:58,58
  •  4 m. 200m st.dowolnym - 2:06,41
  •  6 m. 50m st.motylkowym - 0:28,86
  •  10 m. 800m st.dowolnym - 9:31,86

  •  6 m. 100m st.motylkowym - 1:04,08
  •  7 m. 200m st.motylkowym - 2:24,23
  •  10 m. 50m st.motylkowym - 0:29,52

  • 8 m. 50m st.dowolnym - 0:24.11

  • 10 m. 200m st.klasycznym - 2:28.18

  • 10 m. 100m st.dowolnym - 0:54.07

  • 10 m. 400m st.zmiennym - 4:43.47

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Ostrowiec Św.

Julia Szafrańska
  • 3 m. 800m st.dowolnym - 9:11,61
  • 3 m. 400m st.dowolnym - 4:26,09
  • 4 m. 200m st.dowolnym - 2:07,16

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Lublin

Karolina Wicha
  • 2 m. 200m st.dowolnym - 2:06,68
  • 3 m. 400m st.dowolnym - 4:28,90
  • 4 m. 200m st.motylkowym - 2:24,38

Oliwia Wołek
  • 2 m. 200m st.motylkowym - 2:20,87
  • 4 m. 400m st.zmiennym - 5:07,96
  • 6 m. 200m st.zmiennym - 2:26,42

Dawid Gotszling
  • 2 m. 100m st.dowolnym - 0:53,74
  • 3 m. 200m st.zmiennym - 2:13,51
  • 5 m. 50m st.dowolnym - 0:24,92
  • 7 m. 50m st.grzbietowym - 0:28,72
  • 7 m. 200m st.grzbietowym - 2:14,91


  • 4 m. 400m st.zmiennym - 4:46,13
  • 5 m. 1500m st.dowolnym - 17:03,74

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn

  • 5 m. 50m st.klasycznym - 0:35,26
  • 5 m. 100m st.klasycznym - 1:16,53
  • 7 m. 200m st.klasycznym - 2:46,50

  • 7 m. 200m st.klasycznym - 2:35,94
  • 9 m. 100m st.klasycznym - 1:11,66
  • 10 m. 50m st.klasycznym - 0:33,20

  • 8 m. 200m st.dowolnym - 2:04,34
  • 9 m. 50m st.dowolnym - 0:26,27
  • 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:42,40
  • 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:59,00

  • 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:42,40
  • 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:59,00

  • 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:42,40
  • 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:59,00

  • 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:42,40
  • 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:59,00

  • 6 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,28

  • 10 m. 50m st.motylkowym - 0:28,32


  • 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,74
  • 7 m. 4x200m st.dowolnym - 9:24,88


  • 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,74
  • 7 m. 4x200m st.dowolnym - 9:24,88


  • 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,74
  • 7 m. 4x200m st.dowolnym - 9:24,88


  • 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,74
  • 7 m. 4x200m st.dowolnym - 9:24,88

Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m

  •   • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Olsztyn

Piotr Bujak
  • 6 m. 1500m st.dowolnym - 15:15,58
  • 8 m. 800m st.dowolnym - 8:04.21
 Młodzieżowcy
  • 3 m. 1500m st.dowolnym - 15:15,58
  • 5 m. 800m st.dowolnym - 8:04.21
  • 6 m. 400m st.dowolnym - 3:53.53


  • 5 m. 1500m st.dowolnym - 16:56,52
  • 7 m. 800m st.dowolnym - 8:55,32


  • 5 m. 400m st.zmiennym - 4:12,74
  • 8 m. 200m st.zmiennym - 2:02,75

  •   •  Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Lublin

Dominik Bujak
  • 3 m. 400m st.zmiennym - 4:18,24
  • 3 m. 200m st.zmiennym - 2:02,20
  • 7 m. 100m st.zmiennym - 0:57,55

  • 4 m. 100m st.grzbietowym - 0:55,59
  • 6 m. 200m st.grzbietowym - 2:01,01
  • 9 m. 100m st.zmiennym - 0:57,65

  • 5 m. 50m st.dowolnym - 0:22,81
  • 5 m. 100m st.motylkowym - 0:54,56
  • 8 m. 200m st.motylkowym - 2:03,33
  • 10 m. 50m st.motylkowym - 0:24,98

  • 8 m. 200m st.dowolnym - 2:05,77
  • 8 m. 400m st.dowolnym - 4:28,79

  • 6 m. 200m st.klasycznym - 2:16,53

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Gliwice

Julia Szafrańska
  • 1 m. 800m st.dowolnym - 8:53,40
  • 3 m. 400m st.dowolnym - 4:19,52
  • 3 m. 200m st.dowolnym - 2:03,60

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Gorzów Wlkp.

Kordian Barusiński
  • 2 m. 400m st.zmiennym - 4:33,06
  • 2 m. 200m st.zmiennym - 2:08,81
  • 3 m. 100m st.zmiennym - 0:59,75
  • 7 m. 50m st.klasycznym - 0:30,78

Oliwia Wołek
  • 2 m. 400m st.zmiennym - 4:56,18
  • 3 m. 200m st.zmiennym - 2:20,58
  • 8 m. 100m st.zmiennym - 1:08,94
  • 8 m. 50m st.motylkowym - 0:29,20

Dawid Gotszling
  • 2 m. 50m st.dowolnym - 0:24,19
  • 4 m. 100m st.dowolnym - 0:52,68
  • 4 m. 400m st.zmiennym - 4:38,13
  • 5 m. 200m st.zmiennym - 2:10,34
  • 5 m. 100m st.zmiennym - 1:00,01

  • 4 m. 200m st.motylkowym - 2:23,05

  •   • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn

Maja Piotrowicz
  • 3 m. 50m st.klasycznym - 0:34,11
  • 4 m. 100m st.klasycznym - 1:14,11
  • 8 m. 200m st.klasycznym - 2:42,62
  • 8 m. 200m st.zmiennym - 2:30,19
  • 9 m. 100m st.zmiennym - 1:09,74

  • 6 m. 50m st.dowolnym - 0:25,55
  • 6 m. 100m st.dowolnym - 0:55,99


  • 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,83
  • 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:21,13
  • 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:47,91


  • 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,83
  • 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:21,13
  • 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:47,91


  • 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,83
  • 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:21,13


  • 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,83
  • 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:47,91


  • 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:21,13
  • 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:47,91